Surah Al-Falaq

Surah alfalaq, ayat alquran surah al-falaq, terjemahan surah al-falaq

Surah Al-Falaq

Terjemahan:-

1.  Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,

2.  Dari kejahatan makhluk-Nya,

3.  Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita,

4.  Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609],

5.  Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.”

[1609]  Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut.