Camel spider, labah-labah unta yang menakutkan!!

labah-labah unta, camel spider!!

Nama sientifik camel spider.

Ia dalam keluarga labah-labah dalam solpugids. Bersama dengan labah-labah, mereka ialah ahli-ahli dalam pengkelasan Araknida.

Labah-labah tarantula yang saiznya sebesar dua kali tapak tangan dan labah-labah unta merupakan spesis labah-labah, cuma berbeza habitat, saiz dan juga sifatnya. Tetapi kedua-duanya mempunyai bisa yang sangat merbahaya!! [Read more…]