a365f3347204313d5ebf4adf8287c761fefaf962

Comments

  1. Masih ada peniaga tidak membenarkan polisi untuk mengambalikn wang jika tidak berpuashati dengan barang yang dibeli. Begitu juga dengan caj kredit kad yang sepatutnya ditanggung peniaga dikenakan kepada pembeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *